Transparant
nlenfrde

0000001778

uwmedia0000001778_thumb
15,00 € stuk
Resolutie

zondag 26 april 2020 - 13:22, Coronavirus bij nertsenbedrijf Milheeze, kabinet neemt maatregelen
MILHEEZE - Enkele nertsen van een nertsenbedrijf in Milheeze blijken met het coronavirus besmet. Dat meldde minister Carola Schouten zondagmiddag. Zowel de nertsen als de mest mogen de bedrijfslocatie daarom niet verlaten, om zo verdere verspreiding te voorkomen.

Mogelijk waren enkele medewerkers van het nertsenbedrijf eveneens met het coronavirus besmet. Schouten gaat ervan uit dat zij het - zij het onbewust - op de dieren hebben overgebracht. Het RIVM stelt dat het bedrijf geen extra risico vormt voor de volksgezondheid. Het instituut heeft samen met de GGD een advies opgesteld voor de persoonlijke bescherming van de mensen die op het bedrijf werken.De minister stelt tevens een onderzoek in naar hoe het virus zich op het bedrijf ontwikkelt. Zo worden er bij de zieke dieren monsters genomen voor virusonderzoek en worden de gezonde dieren gecheckt op eventuele antistoffen. Schouten verwacht over twee weken de resultaten te kunnen presenteren.

Meldplicht
Naast Milheeze werd het coronavirus ook bij een nertsenbedrijf in Beek en Donk geconstateerd. Naar aanleiding van die vondsten stelt Schouten nu een meldplicht in. Als een nertsenhouder verschijnselen van besmetting ziet, dient hij dit te melden. Dat geldt niet alleen voor de nertsenhouders zelf, maar ook voor dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen.

Verder worden in de omgeving van de twee bedrijven uit voorzorg monsters genomen. Vanuit datzelfde voorzorgsprincipe adviseert het RIVM om binnen een straal van 400 meter rondom de besmette bedrijven voorlopig niet te wandelen of te fietsen. In overleg met de burgemeesters aldaar is besloten de openbare wegen binnen deze straal af te sluiten. De burgemeesters zullen deze maatregel spoedig treffen, aldus Schouten. "Vanuit mijn ministerie is over deze besmetting en het onderzoek nauw contact met het regionaal en lokaal bestuur en de GGD in Brabant. Ik ben me er van bewust dat de impact van deze besmetting voor beide nertsenhouders groot is en dat we elkaar nodig hebben om de effecten van de besmetting te minimaliseren", zo sluit de minister af.

Resolutie beeld: 7360 × 4912
Camera: Nikon D800
Kleurprofiel: Adobe RGB (1998)

Lage resolutie: 1024 x 683

 


Heeft u een tip voor ons? Meld het!

De winkelwagen is leeg
Transparant